• Twitter
  • Facebook
  • Draugiem
  • LinkedIn
Seko mums

 

KVALITĀTES UN VIDES POLITIKA

 

SIA ”LiiR Latvia” ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas sniedz profesionālas uzkopšanas darbu servisa pakalpojumus uzņēmuma biroju, ražošanas telpu un teritoriju, tirdzniecības uzņēmumu telpu un teritoriju, privātpersonu īpašumu uzkopšanā.

Uzņēmums sniedz pakalpojumus, savā darbības sfērā nodrošina kvalitātes (ISO 9001) un vides (ISO 14001) standartu prasību izpildi un apliecina, ka tās ir izprastas un ieviestas visā uzņēmuma darbībā.

SIA „LiiR Latvia”:

Ø  Apmierina klientu cerības par sniegto pakalpojumu izpildi augstā profesionālā līmenī;

 

Ø  Nodrošina klientiem iespēju operatīvi saņemt nepieciešamo informāciju par sniedzamo pakalpojumu apjomu un izmaksām, lietotajām uzkopšanas metodēm, izmantotajiem profesionālās uzkopšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, lietotajiem materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem un citu klientam nepieciešamo informāciju;

 

Ø  Pastāvīgi pilnveido sniegto pakalpojuma kvalitāti un apjomu, sekojot līdzi šī tirgus segmenta jaunākām attīstības tendencēm;

 

Ø  Pastāvīgi rūpējas par strādājošā personāla kvalifikācijas pieauguma izaugsmi un jaunu prasmju apguvi profesionālajā jomā;

 

Ø  Pastāvīgi pilnveido uzņēmumā strādājošo darbinieku darba apstākļus un darba vidi;

 

Ø  Regulāri komunicē ar saviem klientiem, tādējādi nodrošinot viņus ar nepārtrauktu pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu un klientu apmierinātības pieaugumu;

 

Ø  Vēlas kļūt par vienu no vadošajiem un atpazīstamākajiem uzņēmumiem šajā darbības sfērā Latvijā;

 

Ø  Apņemas uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, paplašināt uzņēmuma darbības sfēru, tādējādi radot jaunas darba vietas.

 

Ø  Uzņemas pilnu atbildību par uzņēmuma ietekmi uz vidi, kā arī uzņēmums apņemas rūpēties par dabas saudzēšanu un piesārņojuma samazināšanu un novēršanu;

 

Ø  Uzņemas apzināties un izpildīt piemērojamo normatīvo aktu un citas saistošās prasības, tajā skaitā vides aizsardzības normatīvo aktu un citas prasības, kas uzņēmumam ir saistošas un attiecināmas uz kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu, t.sk. būtiskajiem vides aspektiem;

Ø  Apņemas izpildīt piemērojamās prasības un nepārtraukti pilnveidot ieviesto kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu, kā arī uzlabot pārvaldības sistēmas efektivitāti un ievērot tajā noteiktās prasības.

 

APSTIPRINU

SIA „LiiR Latvia

Valdes priekšsēdētājs

______________________

/ Oskars Kopcis /

2018.gada 01.augustā